ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ В ПЕРШОМУ ЧИТАННІ ПРИЙНЯЛА ЗА ОСНОВУ ЗАКОНОПРОЄКТ №6227

Національна асоціація добувної промисловості України хоче поділитися важливою новиною для нашої галузі.  4 червня 2024 року, Верховна Рада України в першому читанні прийняла за основу законопроєкт №6227, який оновлює Загальнодержавну програму розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року.

Цей документ має велике значення для всієї країни. Вже в найближчому майбутньому фінальне ухвалення цього закону не лише дозволить наростити наш мінерально-сировинний комплекс, але й зміцнить економічну безпеку України, підвищить її енергетичну незалежність та конкурентоспроможність на світовому ринку.

Мінерально-сировинна база України є однією з найперспективніших у світі. У нашій країні виявлено майже 20 тисяч родовищ і проявів 117 видів корисних копалин, з яких понад 8 тисяч мають промислове значення. З видобутком та використанням корисних копалин пов’язано майже половина промислового потенціалу країни, що забезпечує до 20% трудових ресурсів. За рахунок експорту корисних копалин та продуктів їх переробки Україна отримує близько 60% від загальної суми експортних надходжень.

Однак, через складне економічне становище та недостатнє фінансування, обсяги геологорозвідувальних робіт значно скоротилися, що негативно вплинуло на темпи нарощування нашої мінерально-сировинної бази. З 2022 року, через повномасштабне вторгнення, фінансування не виділяється взагалі. Значна кількість геологічних об’єктів залишилася на тимчасово окупованих ворогом територіях, і геополітичні виклики за цей час вимагають пошуків альтернативних джерел для значної кількості видів сировини. Крім того, застарілі положення програми не приділяли посиленої уваги до корисних копалин стратегічного значення.

Новий законопроєкт передбачає значні інвестиції у геологічне картування території, моніторинг підземних вод, а також впровадження цифрових технологій для зберігання та обробки геологічної інформації. Програма передбачає виділення 1,5 мільярда гривень на період 2025-2030 років. Ці кошти будуть спрямовані на проведення пошукових робіт для оновлення даних про щонайменше 84 пріоритетні прояви корисних копалин, детальне геологічне картування території України із застосуванням штучного інтелекту, перевірку стану ресурсної бази та автоматизацію процесу отримання, аналізу й обробки інформації про підземні води та небезпечні екзогенні процеси.

Законопроєкт також встановлює механізм майбутнього сталого фінансування Програми за рахунок 0,25% ренти за корисні копалини загальнодержавного значення, включаючи вуглеводні, та 10% від зборів за видачу спецдозволів на користування надрами та від їх продажу на аукціонах.

Особливу увагу приділено критичним мінеральним ресурсам, які мають стратегічне значення для нашої країни та європейських партнерів. Україна підписала Меморандум про стратегічне співробітництво у сфері мінеральної сировини з ЄС, що надає нам статус стратегічного партнера. Це відкриває нові можливості для інвестицій та розвитку. Зокрема, згідно з Європейським актом про критичну сировину, Україна має розробити національну програму з вивчення геологічних ресурсів, що передбачає роботи з картування територій, обробки й інтерпретації нової та існуючої геоінформації, проведення геофізичних досліджень.

Наразі особливо важливим є те, що законопроєкт №6227 впроваджує поняття “стратегічні корисні копалини”, визначає механізм формування переліку таких корисних копалин, його регулярної актуалізації та критеріїв відбору до нього. Програма концентрує заходи на пошуку та вивченні родовищ стратегічних корисних копалин, декларує однією з цілей реалізацію заходів вищезгаданого Меморандуму між ЄС і Україною. Зокрема, передбачено співпрацю з геологічними службами країн ЄС та інших країн-партнерів, створення мапи стратегічних корисних копалин із зазначенням ділянок спецдозволів, контурів родовищ і точок перспективних рудопроявів.

Цей законопроєкт не лише сприяє інтеграції України до європейського економічного простору, але й закріплює її статус як надійного партнера в сфері видобутку та переробки стратегічних корисних копалин. Співпраця з ЄС передбачає представлення України та її бізнес-можливостей у сфері надрокористування на загальноєвропейських тематичних заходах, залучення українських підприємств до європейських промислових альянсів та участь у реалізації пріоритетних проєктів загальноєвропейського значення. Це відкриває нові можливості для залучення інвестицій та підвищення конкурентоспроможності нашої економіки.

Держава володітиме повною об’єктивною інформацією про стан національної ресурсної бази для розробки й реалізації стратегій економічної політики. Вторинна геологічна інформація буде оцифрована та розміщена онлайн на Держгеопорталі. Програма також враховує міжнародний досвід і адаптує найкращі світові практики. Важливим аспектом є впровадження інноваційних технологій, зокрема використання штучного інтелекту для аналізу геологічної інформації та створення інтерактивних геологічних карт.

Ми впевнені, що реалізація оновленої внаслідок прийняття законопроекту 6227 Програми дозволить не лише збільшити запаси стратегічних корисних копалин, але й створити нові робочі місця, збільшити надходження до державного бюджету та зміцнити експортний потенціал України. Це важливий крок до економічного процвітання нашої країни.

Важливо також нагадати про роль стратегічної сировини для сектору безпеки та оборони. На фото можна побачити перелік мінералів, що використовується при виробництві однієї з найкращих у світі БМП CV90. Ці шведські машини були передані ЗСУ в рамках партнерської допомоги у 2023 році, а вартість однієї одиниці може перевищувати 12 млн євро.

Дякуємо всім, хто підтримував цю ініціативу, і закликаємо до подальшої співпраці на шляху до економічного відродження нашої держави.

Більше Новин