Каолінові глини: 10% світових запасів зосереджені в Україні

Більше 40 родовищ, а точніше 42, з яких 22 – розробляються, загальні запаси за промисловими категоріями А+В+С1 – 477 582,18 тис. тонн та 545 078,38 тис. тонн за категорією С2 . Вражаючі цифри! Все це про каоліни, за запасами яких Україна посідає провідне місце у світі, поступаючись лише США, Великобританії і Китаю.

Що ж таке каолін? Каолін – біла глина, продукт вивітрювання порід, які вміщують польові шпати і слюди – гранітів, гранодіоритів, габро, гнейсів, сланців. Єдине в Україні родовище гідротермально-метасоматичного походження (Берегівське) утворилося на молодих кислих ефузивах. У складі каоліну переважає мінерал каолініт, у вигляді включень зустрічаються зерна кварцу.

 

Джерело: plasma-company.net

 

Каолінові глини в Україні представлені двома генетичними типами: каоліном первинним (основного і лужного складу) та каоліном вторинним. Провінція первинних каолінів Українського щита (УЩ) простягається на 950 км від Полісся до Азовського моря шириною 350 км [1]. Поклади каоліну виявлені також у Закарпатській внутрішній западині (Берегівське горбогір’я) і в зоні стикування Дніпровсько-Донецької западини з південним схилом Воронезького кристалічного масиву.

Цінність каолінів визначається їх фізико-хімічними властивостями та масштабністю використання практично у всіх сферах виробництва. Так, завдяки значному вмісту окису алюмінію – до 40% – каолін є основним компонентом суміші для виробництва фарфору, фаянсу, санітарної та будівельної кераміки. Висока білизна і тонкодисперсний склад каолінів роблять їх незамінною сировиною і основним наповнювачем при виробництві паперу, картону, а також гуми. При чому в паперовій, гумовотехнічній, керамічній, фарфорово-фаянсовій, та навіть фармацевтичній і харчовій промисловостях частіше використовуються первинні каоліни, а вторинні каоліни – в металургійній промисловості, а також в керамічній, цементній та інших галузях.

Освоєння родовищ каоліну в Україні є вигідним завдяки значній потужності верств корисних копалин, яка становить на родовищах первинних нормальних каолінів в середньому 20 м, первинних лужних каолінів – 8 м, вторинних каолінів – близько 4 м та значній розвіданості родовищ [1]. А ще тому, що за якісними показниками українські каоліни одні з кращих.

Каоліни більшості родовищ України використовують тільки після збагачення сухим або мокрим способом. При цьому вихід каолінового концентрату збільшується з 45 % до 99 %. Для порівняння: вміст каолініту при збагаченні каолінів Чехії складає 20-30%.

Сучасний стан виробництва.

В Україні зосереджено близько 10% світових запасів каоліну. При цьому на нашу державу припадає 5% світового виробництва каоліну. І хоча за обсягами його видобутку ми посідаємо 6 місце у світі, та все ще поступаємося Великобританії, у якій видобувається в 10 раз більше каоліну. Та навіть Чехії, запаси якої значно менші, а видобуток у 5-6 разів перевершує український.

А переробляється всього 20-25% видобутого і збагаченого каоліну. Більша частина експортується до країн Європи – в Італію, Іспанію, Німеччину, Польщу, Францію, Туреччину. При цьому, за часів СРСР Україна забезпечувала 70% союзних потреб в каолінах.

Сьогодні, найбільшими вітчизняними виробниками каолінового концентрату були і залишаються два гірничозбагачувальні каолінові комбінати – Глуховецький у Вінницькій і Просянівський у Дніпропетровській області, які працюють на базі однойменних родовищ первинних каолінів.

Територіально, найбільші запаси каоліну зосереджені на території Вінницької області. На Вінницьку область припадає приблизно 50% від усіх запасів каолінів, що враховані державним балансом запасів корисних копалин України і біля 60% запасів первинних каолінів . Видобуток каоліну на Глуховецькому родовищі у Вінницькій області провадиться з 1901 року. На Просянівському – з кінця ХІХ століття.

Одним із великих виробників вторинних каолінів являється ТОВ “Гірничовидобувна компанія “МІНЕРАЛ”, яка розробляє Пологівське родовище вторинних каолінів і вогнетривких глин у Запорізькій області.

 

Пологівський кар’єр. Джерело: mineral.com.ua

 

До розробки готується Біляївська ділянка каолінів у тій же Запорізькій області, ряд ділянок у Вінницькій області. Загалом розробка родовищ даної сировини ведеться у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Закарпатській, Кіровоградській, Рівненській, Хмельницькій та Черкаській областях.

Державною службою геології та надр України пропонуються до аукціону 16 перспективних ділянок і родовищ каолінів, 3 з яких є комплексними. Крім каолінів – у наявності польові шпати і формувальні піски.

Як бачимо, наша держава володіє потужною базою каолінів і здатна забезпечити власні потреби, а й стати потужним експортером як каолінового концентрату так і продукції з високою доданою вартістю. Родовища і ділянки чекають своїх інвесторів.

Малова Марина

Використані джерела:

  1. Гелета О.Л., Кічняєв А.М., Ляшок В.І. Характеристика глин, огляд їх запасів і галузей використання // Мінеральні ресурси України: Глини. Частина2 – 2011.-№4 – С. 16-26.